Doneren

Financieringsstromen

 

Onze organisatie heeft te maken met verschillende financieringsstromen:

Zorg aan gasten en hun naasten
  • Zorgverzekeringswet
  • Wet Langdurige zorg
  • Wet maatschappelijke ondersteuning
  • Eigen bijdrage van gasten (zorg, laatste zorg en opbaren)
Vrijwilligers
  • Vrijwilligers voor gasten en hun naasten
  • Subsidie Coördinatie Vrijwilligers van het Ministerie van Volksgezondheid en Sport

 

Huis en extra’s voor gasten, vrijwilligers en medewerkers

 

Sponsoren en donateurs helpen ons om het huis voor de mensen in de laatste levensfase en hun naasten in stand te houden of te verbeteren. Ook kunnen we wat extra’s doen voor onze gasten en naasten. Dankzij de giften kunnen we ook twee keer per jaar een gezellige bijeenkomst organiseren voor onze vrijwilligers en medewerkers om hen te bedanken voor hun inzet.

Wij hebben hiervoor een aparte stichting opgericht met een eigen bestuur; De Vrienden van Stichting Hospice Dignitas. U kunt ons steunen met een eenmalige gift of door vriend te worden van Hospice Dignitas. Onze stichting is een Algemeen Nut Beogende Instelling met ANBI status.

 

Uw gift is welkom op:

Stichting Vrienden van Hospice Dignitas 
IBAN nummer NL62 RABO 0344 2250 70

Binnenkort komt hier de mogelijkheid om online te doneren via IDeal.