Kwaliteit

Keurmerk

Onze kwaliteit van zorg wordt door onafhankelijke partijen getoetst. In 2015 hebben wij het Keurmerk Palliatieve Zorg van de Associatie Hospicezorg Nederland (AHzN) behaald.Vanaf 2014 hebben de AHzN en Perspekt (Keurmerk in de zorg)  samen gewerkt aan de ontwikkeling van een nieuw kwaliteitskeurmerk voor de hospicezorg: PREZO Hospicezorg.

 

PREZO Hospicezorg (PREZO Hz)

Prezo HZ is een prestatiegericht kwaliteits- systeem voor de sector palliatieve zorg dat helpt te sturen op verantwoorde zorg & ondersteuning en verantwoord ondernemerschap. Centraal in dit kwaliteitssysteem staan de prestaties die medewerkers, vrijwilligers en de organisatie leveren aan de patiënt en diens naasten. Het keurmerk Prezo HZ vervangt het Keurmerk Palliatieve Zorg.

Hospice Dignitas wil in 2018 dit keurmerk behalen.