Met ingang van 1 januari 2019 hebben wij de eigen bijdrage met € 2,50 verlaagd naar € 35,00 per dag. Voorgaande jaren was de eigen bijdrage € 37,50. De landelijke trend is dat de kosten over het algemeen stijgen.

Met deze prijsverlaging komt hospice Dignitas tegemoet aan de oproep van de minister om de eigen bijdrage van cliënten te minimaliseren. Ingrid Heidema, directeur bestuurder: “We hebben doelbewust gezocht naar mogelijkheden om deze verlaging te realiseren en zijn blij dat dit gelukt is! Dit is mogelijk dankzij de financiering die hospice Dignitas van VWS ontvangt”.

De eigen bijdrage wordt vergoed vanuit de aanvullende zorgverzekering. De vergoeding verschilt per verzekeringsmaatschappij. Meer informatie is te vinden op zorgverzekeringwijzer.nl