Financieringsstromen

Onze organisatie heeft te maken met verschillende financieringsstromen:

Zorg aan gasten en hun naasten
  • Zorgverzekeringswet
  • Wet Langdurige zorg
  • Wet maatschappelijke ondersteuning
  • Eigen bijdrage van gasten (zorg, laatste zorg en opbaren)
Vrijwilligers
  • Subsidie Coördinatie Vrijwilligers van het Ministerie van Volksgezondheid en Sport
Giften en donaties
  • Stichting Vrienden van hospice Dignitas

Stichting Vrienden van hospice Dignitas

Voor het ontvangen van donaties en giften is een aparte stichting opgericht met een eigen bestuur; Vrienden van hospice Dignitas. Help jij ons hospice met een donatie of sponsoraktie dan draag je hiermee bij aan de uitbreiding en verbetering van onze faciliteiten. Dankzij jouw steun kunnen we ook wat extra’s doen voor onze gasten en hun naasten en is het mogelijk om onze vrijwilligers en medewerkers te  bedanken voor hun inzet. Twee keer per jaar organiseren we voor hen een gezellig samenzijn.

WIL JE ONS HELPEN MET EEN GIFT?

Je kunt ons helpen met een eenmalige gift of door vriend te worden van hospice Dignitas. Ons IBAN nummer is NL62 RABO 0344 2250 70 ten name van Stichting Vrienden van hospice Dignitas .

Geef je jouw postcode en huisnummer aan ons door, dan kunnen wij je persoonlijk bedanken.

MAATSCHAPPELIJKE VERANTWOORDING

Stichting Vrienden van hospice Dignitas is een zelfstandige maatschappelijke organisatie en een Algemeen nut beogende instelling (ANBI). In verband met de publicatie-eisen voor de ANBI-status, zoals bedoeld in artikel 1a, eerste lid, onderdeel j Uitvoeringsregeling Algemene wet inzake rijksbelastingen 1994, worden hierna de volgende gegevens gepubliceerd:

Privacybeleid Relaties en belangstellenden

Op 25 mei 2018 is de Algemene Verordening gegevensbescherming (AVG) ingegaan, waar wij ook aan voldoen. Wij waarderen je als vriend en willen graag in contact met je zijn. Elk kwartaal sturen wij je onze nieuwsbrief om je persoonlijk op de hoogte te houden over onze ontwikkelingen en ervaringen van onze gasten, vrijwilligers en medewerkers.

Om dit mogelijk te maken, bewaren wij zorgvuldig een aantal persoonsgegevens van jou. Hoe we dit doen, kun je lezen in ons privacybeleid relaties en belangstellenden.

Nieuwsbrieven

 

Het is nog niet mogelijk om via IDEAL een donatie te doen.

 

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.