Financieringsstromen

Onze organisatie heeft te maken met verschillende financieringsstromen:

Zorg aan gasten en hun naasten
  • Zorgverzekeringswet
  • Wet Langdurige zorg
  • Wet maatschappelijke ondersteuning
  • Eigen bijdrage van gasten (zorg, laatste zorg en opbaren)
Vrijwilligers
  • Vrijwilligers voor onze gasten en hun naasten
  • Subsidie Coördinatie Vrijwilligers van het Ministerie van Volksgezondheid en Sport
Giften en donaties
  • Stichting Vrienden van Hospice Dignitas

Huis en extra’s voor gasten, vrijwilligers en medewerkers

Ben jij donateur of sponsor van ons hospice dan help jij ons om onze faciliteiten uit te breiden of te verbeteren. We kunnen dankzij jouw steun ook wat extra’s doen voor onze gasten en hun naasten. Ook onze vrijwilligers en medewerkers kunnen wij bedanken voor hun inzet. Twee keer per jaar organiseren we voor hen een gezellig samenzijn.

Voor het ontvangen van donaties en giften is een aparte stichting opgericht met een eigen bestuur; De Vrienden van Stichting Hospice Dignitas.

Je kunt ons helpen met een eenmalige gift of door vriend te worden van Hospice Dignitas. Onze stichting is een Algemeen Nut Beogende Instelling met ANBI status.

Wil je ons helpen met een gift?

Jouw gift is welkom op IBAN nummer NL62 RABO 0344 2250 70 ten name van Stichting Vrienden van Hospice Dignitas .

Geef je jouw postcode en huisnummer aan ons door, dan kunnen wij je persoonlijk bedanken.

Privacybeleid Relaties en belangstellenden

Op 25 mei 2018 is de Algemene Verordening gegevensbescherming (AVG) ingegaan, waar wij ook aan voldoen.

Wij waarderen onze vrienden van Hospice Dignitas en willen graag in contact zijn. Elk kwartaal sturen wij onze nieuwsbrief en we houden je als vriend persoonlijk op de hoogte over onze ontwikkelingen en ervaringen van onze gasten, vrijwilligers en medewerkers. Om dit mogelijk te maken, bewaren wij zorgvuldig een aantal persoonsgegevens van jou. Hoe we dit doen, kun je lezen in ons privacybeleid relaties en belangstellenden.

 

Het is nog niet mogelijk om via IDEAL een donatie te doen.