Onze samenwerking

Onze samenwerking

Hospice Dignitas werkt met vele organisaties in West Friesland en Nederland samen. Deze samenwerking is er opgericht om de zorg aan mensen die niet meer beter worden, de palliatieve zorg, zo optimaal mogelijk te organiseren.

Hospice Dignitas is expert in (terminale) palliatieve zorg. Onze zorg 24 uur per dag; dag in dag uit met medewerkers en vrijwilligers bestaat uit niets anders dan zorg voor mensen in de laatste fase van hun leven. Wij leveren graag onze bijdrage aan het zo goed mogelijk organiseren van deze zorg.

Netwerk Palliatieve Zorg West Friesland

Het netwerk palliatieve zorg is een samenwerkingsverband van alle zorgorganisaties die palliatieve zorg geven in de regio West Friesland. Het doel van het netwerk is het bieden van kwalitatief goede en toegankelijke palliatieve (terminale) zorg voor alle patiënten in West-Friesland. Dit is ongeacht de omgeving waar de zorg thuis is. Thuis of op een ander gekozen plek van de voorkeur van de patiënt. Hospice Dignitas levert een actieve bijdragen aan diverse activiteiten van het netwerk.
Meer informatie is te vinden op  http://www.netwerkpalliatievezorg.nl/westfriesland/

Zorgverzekeraars

Met alle zorgverzekeraars in Nederland hebben wij overeenkomsten gesloten om (terminale) palliatieve zorg te kunnen bieden. Op basis van de zorgverzekeringswet (ZVW) en de wet langdurige zorg (WLZ) kunnen wij de zorg die wij geleverd hebben declareren.

Associatie Hospice Zorg Nederland

De Associatie Hospicezorg Nederland maakt zich sterk voor hoogwaardige hospicezorg met een nadruk op kwaliteit, kennisopbouw en kennisverspreiding. De Associatie Hospicezorg Nederland (AHzN) is in 2014 ontstaan als opvolger van de Associatie High Care Hospices (AHCH). De AHCH werd opgericht in 1999 als vertegenwoordiging van de toenmalige high care hospices. Met de benoeming van de eerste hoogleraar hospicezorg in 2014 is het werkveld van de AHzN verbreed naar alle hospicevoorzieningen in Nederland.

De AHzN wil door innovatieprojecten en wetenschappelijk onderzoek bijdragen aan het inzichtelijk, meetbaar en toetsbaar maken van de kwaliteit van de geleverde zorg en zo veel als mogelijk in en vanuit hospices hoogwaardige palliatieve expertise in de praktijk borgen.

Samen op weg naar een toekomstbestendige hospicezorg, kostprijs gepubliceerd  

De landelijke koepelorganisatie AHzN heeft in samenwerking met Berenschot de kostprijs voor één dag hoogwaardige hospicezorg gepubliceerd. Aanleiding hiertoe is de versnipperde financiering van hospicezorg in Nederland. Minister Hugo de Jonge heeft in 2018 de sector gevraagd om zelf met ideeën te komen om deze versnippering tegen te gaan. Deze kostprijs is op 11 februari 2020 tijdens een rondetafelbijeenkomst in aanwezigheid van zorgverzekeraars en afvaardigingen van VWS en NZa gepubliceerd als een eerste stap naar robuuste en dekkende financiering van hospicezorg. Lees meer 

Nationaal Programma Palliatieve Zorg

De AHzN wil daarbij aansluiten bij nationale en internationale ontwikkelingen in de palliatieve zorg. Als lid van de landelijke Kerngroep palliatieve zorg (Palliactief, Agora, Stichting Fibula, NFU, PalHAg, VPTZ, IKNL, AHzN), levert de AHzN een actieve bijdrage aan de samenwerking met andere belangrijke partijen om het Nationaal Programma Palliatieve Zorg (NPPZ) gestalte te geven.

PREZO-keurmerk 

Vanaf 2014 hebben de AHzN en Perspekt samen gewerkt aan de ontwikkeling van een nieuw kwaliteitskeurmerk voor de hospicezorg: PREZO Hospicezorg. Hospice Dignitas heeft dit keurmerk behaald.

Hospice Dignitas levert een actieve bijdragen aan diverse activiteiten van de brancheorganisatie.
Meer informatie http://ahzn.nl/