Tevredenheid

De ervaring en beleving van onze gast en zijn of haar naasten over onze zorg en ons hospice vinden wij belangrijk. Tijdens het verblijf van onze gast, heeft dit continue onze aandacht, maar ook daarna. Enige weken na het overlijden van onze gast, ontvangt de naaste van een onafhankelijk buro een persoonlijke uitnodiging om een evaluatie over ons in te vullen.

Een gast en of naaste kan ervaringen ook openbaar publiceren op Zorgkaart Nederland.

 

 

 

 

Keurmerk

Onze kwaliteit van zorg wordt door onafhankelijke partijen getoetst. In 2015 hebben wij het Keurmerk Palliatieve Zorg van de Associatie Hospicezorg Nederland (AHzN) behaald.Vanaf 2014 hebben de AHzN en Perspekt (Keurmerk in de zorg)  samen gewerkt aan de ontwikkeling van een nieuw kwaliteitskeurmerk voor de hospicezorg: PREZO Hospicezorg.

 

PREZO Hospicezorg (PREZO Hz)

Prezo HZ is een prestatiegericht kwaliteits- systeem voor de sector palliatieve zorg dat helpt te sturen op verantwoorde zorg & ondersteuning en verantwoord ondernemerschap. Centraal in dit kwaliteitssysteem staan de prestaties die medewerkers, vrijwilligers en de organisatie leveren aan de patiënt en diens naasten. Het keurmerk Prezo HZ vervangt het Keurmerk Palliatieve Zorg.

Hospice Dignitas wil in 2018 dit keurmerk behalen.