Tevredenheid

Jouw ervaring en beleving over onze zorg en ons huis vinden wij belangrijk. Verblijf je in ons hospice dan heeft dit continue onze aandacht. De ervaring van jouw naasten vinden wij ook belangrijk.

Enige tijd na jouw overlijden ontvangt jouw naaste een persoonlijke uitnodiging om de vragenlijst van ZorgkaartNederland in te vullen. Wij vinden het fijn om te weten hoe jouw naaste onze hospicezorg heeft beleefd. De waardering die er is gegeven, wordt openbaar gepubliceerd. Het is voor onze organisatie een instrument waarmee we kunnen zien wat er goed gaat in de zorg voor de gasten en hun naasten en wat er  mogelijk beter kan.

Zorgkaart Nederland is een landelijke en onafhankelijke website van Patiëntenfederatie Nederland en het systeem dat wij en vele andere hospices voor de evaluatie van hospicezorg gebruiken.

Zoek, vind en waardeer zorgaanbieders op ZorgkaartNederland.nlHospice Dignitas is gewaardeerd op ZorgkaartNederland. Bekijk alle waarderingen of plaats een waardering

 

Klachtenregeling

Wij vinden het belangrijk dat je het naar je zin hebt en dit heeft continue onze aandacht. Het kan voorkomen dat je niet helemaal tevreden bent over onze zorg of ons hospice. Wij nodigen je uit om dan jouw onvrede met onze verpleegkundige te bespreken. Mocht dit gesprek niet tot een goede oplossing leiden, dan kun je dit met Armel of Ingeborg, coördinator hospicezorg bespreken. Wij streven er altijd naar om een goede oplossing te vinden, zodat je (weer) tevreden bent.

Mocht het onverhoopt gebeuren dat je ontevreden bent en je wilt hierover een klacht indienen, dan kun je gebruik maken van onze klachtenreglement en klachtenformulier.

Keurmerk Hospicezorg BEHAALD

Op 18 februari 2019 hebben wij het goede nieuws ontvangen dat hospice Dignitas het keurmerk Hospicezorg heeft behaald!

Drie auditoren van Perspekt hebben ons op 29 oktober 2018 bezocht. Gedurende deze dag zijn zij in gesprek geweest met onze vrijwilligers en medewerkers. Ook onze gasten, hun naasten en een huisarts hebben hun ervaringen met hen gedeeld. De auditoren hebben voornamelijk meegelopen in de zorgverlening en hebben tijdens de gesprekken gevraagd naar documenten en bewijzen die ons verhaal bevestigen. Onze open- en eerlijkheid werd zeer gewaardeerd! De auditoren complimenteerde onze organisatie met de ziel en zakelijkheid die wij hebben.

PREZO Hospicezorg (PREZO Hz)

Prezo HZ is een prestatiegericht kwaliteits- systeem voor de sector palliatieve zorg dat helpt te sturen op verantwoorde zorg & ondersteuning en verantwoord ondernemerschap. Centraal in dit kwaliteitssysteem staan de prestaties die medewerkers, vrijwilligers en de organisatie leveren aan de patiënt en diens naasten. Het keurmerk Prezo HZ vervangt het Keurmerk Palliatieve Zorg.

Informatie over onze audit en Prezo Hospicezorg

Eindaudit (PREZO HZ)

Woensdag 21 oktober 2020 heeft auditor, Ria Ballering onze hospicezorg beoordeeld en onderzocht of wij nog steeds voldoen aan het wegingskader van PREZO Hospicezorg. En dat doen we! We zijn blij dat we ook deze audit een goed resultaat hebben behaald.

Informatie eindaudit Prezo Hospicezorg

Heldere informatie over palliatieve zorg

Jouw zorgverleners zetten zich ervoor in om je te helpen bij vragen, klachten en problemen.Vertegenwoordigers van patiënten, naasten, ouderen, zorgverleners en zorgverzekeraars hebben afspraken gemaakt over de kwaliteit van palliatieve zorg in Nederland. In een e-book ‘Palliatieve zorg voor u en uw naasten” zijn deze afspraken overzichtelijk weergegeven. Dit kan je helpen.

CORONAVIRUS

Wij volgen het landelijk beleid en de richtlijnen rondom het coronavirus (COVID-19). Voor medisch advies en informatie is de website van het RIVM onze leidraad en wij volgen de maatregelen zoals deze vermeld zijn op de website van de Rijksoverheid

Al onze medewerkers en vrijwilligers hebben wij geïnformeerd over wat te doen om verspreiding te voorkomen en hoe te handelen bij mogelijke verschijnselen.