Tevredenheid

De ervaring en beleving van onze gast en zijn of haar naasten over onze zorg en ons hospice vinden wij belangrijk. Tijdens het verblijf van onze gast, heeft dit continue onze aandacht, maar ook daarna. Enige weken na het overlijden van onze gast, ontvangt de naaste van een onafhankelijk buro een persoonlijke uitnodiging om een evaluatie over ons in te vullen.

Een gast en of naaste kan ervaringen ook openbaar publiceren op Zorgkaart Nederland.

 

 

 

 

Keurmerk Hospicezorg BEHAALD

Op 18 februari 2019 hebben wij het goede nieuws ontvangen. Hospice Dignitas heeft het keurmerk Hospicezorg behaald!

Audit

Drie auditoren van Perspekt hebben ons hospice op 29 oktober 2018 bezocht en zij zijn in gesprek geweest met onze vrijwilligers en medewerkers. Ook onze gasten, hun naasten en een huisarts hebben hun ervaringen met ons gedeeld. De auditoren hebben voornamelijk meegelopen in de zorgverlening en hebben tijdens de gesprekken gevraagd naar documenten en bewijzen die ons verhaal bevestigen. De auditoren complimenteerde onze organisatie met de ziel en zakelijkheid die wij hebben. Onze openheid en eerlijkheid werd zeer gewaardeerd.

PREZO Hospicezorg (PREZO Hz)

Prezo HZ is een prestatiegericht kwaliteits- systeem voor de sector palliatieve zorg dat helpt te sturen op verantwoorde zorg & ondersteuning en verantwoord ondernemerschap. Centraal in dit kwaliteitssysteem staan de prestaties die medewerkers, vrijwilligers en de organisatie leveren aan de patiënt en diens naasten. Het keurmerk Prezo HZ vervangt het Keurmerk Palliatieve Zorg.

Meer informatie over onze audit en Prezo Hospicezorg