Tevredenheid

Jouw ervaring en beleving over onze zorg en ons hospice vinden wij belangrijk. Verblijf je in ons hospice dan heeft dit continue onze aandacht. Wij hebben ook oog voor de ervaring van jouw naasten, want die vinden wij ook belangrijk. Jouw naaste ontvangt enige tijd na jouw overlijden een persoonlijke uitnodiging om om de vragenlijst van Zorgkaart Nederland in te vullen. Wij vinden het belangrijk om te weten wat hun ervaring over ons is. De waardering die zij geven, wordt openbaar gepubliceerd. Het is voor ons een instrument waarmee we kunnen zien wat er goed gaat in de zorg voor de gasten en naasten en wat er beter kan.

Zorgkaart Nederland is een landelijke en onafhankelijke website van Patiëntenfederatie Nederland en het systeem dat wij en vele andere hospices voor de evaluatie van hospicezorg gebruiken.

Zoek, vind en waardeer zorgaanbieders op ZorgkaartNederland.nlHospice Dignitas is gewaardeerd op ZorgkaartNederland. Bekijk alle waarderingen of plaats een waardering

 

Klachtenregeling

Wij vinden het belangrijk dat je het naar je zin hebt en dit heeft continue onze aandacht. Het kan voorkomen dat je niet helemaal tevreden bent over onze zorg of ons hospice. Wij nodigen je uit om dan jouw onvrede met onze verpleegkundige te bespreken. Mocht dit gesprek niet tot een goede oplossing leiden, dan kun je dit met Armel of Ingeborg, coördinator hospicezorg bespreken. Wij streven er altijd naar om een goede oplossing te vinden, zodat je (weer) tevreden bent.

Mocht het onverhoopt gebeuren dat je ontevreden bent en je wilt hierover een klacht indienen, dan kun je gebruik maken van onze  klachtenreglement en klachtenformulier .

Keurmerk Hospicezorg BEHAALD

Op 18 februari 2019 hebben wij het goede nieuws ontvangen. Hospice Dignitas heeft het keurmerk Hospicezorg behaald!

Audit

Drie auditoren van Perspekt hebben ons hospice op 29 oktober 2018 bezocht en zij zijn in gesprek geweest met onze vrijwilligers en medewerkers. Ook onze gasten, hun naasten en een huisarts hebben hun ervaringen met ons gedeeld. De auditoren hebben voornamelijk meegelopen in de zorgverlening en hebben tijdens de gesprekken gevraagd naar documenten en bewijzen die ons verhaal bevestigen. De auditoren complimenteerde onze organisatie met de ziel en zakelijkheid die wij hebben. Onze openheid en eerlijkheid werd zeer gewaardeerd.

PREZO Hospicezorg (PREZO Hz)

Prezo HZ is een prestatiegericht kwaliteits- systeem voor de sector palliatieve zorg dat helpt te sturen op verantwoorde zorg & ondersteuning en verantwoord ondernemerschap. Centraal in dit kwaliteitssysteem staan de prestaties die medewerkers, vrijwilligers en de organisatie leveren aan de patiënt en diens naasten. Het keurmerk Prezo HZ vervangt het Keurmerk Palliatieve Zorg.

Meer informatie over onze audit en Prezo Hospicezorg

Heldere informatie over palliatieve zorg

Jouw zorgverleners zetten zich ervoor in om je te helpen bij vragen, klachten en problemen.Vertegenwoordigers van patiënten, naasten, ouderen, zorgverleners en zorgverzekeraars hebben afspraken gemaakt over de kwaliteit van palliatieve zorg in Nederland. In een e-book ‘Palliatieve zorg voor u en uw naasten” zijn deze afspraken overzichtelijk weergegeven. Dit kan je helpen.

CORONAVIRUS

Wij volgen het landelijk beleid en de richtlijnen rondom het coronavirus (COVID-19). Voor medisch advies en informatie is de website van het RIVM onze leidraad en wij volgen de maatregelen zoals deze vermeld zijn op de website van de Rijksoverheid

Al onze medewerkers en vrijwilligers hebben wij geïnformeerd over wat te doen om verspreiding te voorkomen en hoe te handelen bij mogelijke verschijnselen.