Onze wensen

Wij zijn blij met jouw gift. Jouw bijdrage geeft ruimte voor die extra’s die onze gasten, naasten, vrijwilligers en medewerkers zo waarderen. Zo draag je bij aan het “jezelf mogen zijn” van hospice Dignitas. Deze éxtra’s worden niet bekostigd uit de zorgverzekeringswet, wet langdurige zorg of de wet maatschappelijke ondersteuning.

De afgelopen jaren zijn er donateurs, Serviceclubs, Kerkelijke instellingen of (sport)verenigingen geweest, die zich speciaal voor ons hebben ingezet om hiermee één of meerdere van onze wensen te vervullen. Zij hebben bijvoorbeeld een tennis- of bridgetoernooi georganiseerd of tijdens een bijzondere gelegenheid een collecte voor onze stichting gehouden. Dankzij deze schenkingen zijn er al veel van ons wensen in vervulling gegaan.

Vervulde wensen

Wij zijn onder de indruk van de giften die wij de afgelopen jaren hebben mogen ontvangen. In ons overzicht is te lezen welke wensen wij hebben kunnen realiseren dankzij de giften en donaties aan stichting Vrienden van hospice Dignitas.

Overzicht bestedingen donaties 2017 en 2018

Overzicht bestedingen donaties 2019

Eind 2021 hebben wij een brief gestuurd naar onze vrienden om hen te bedanken voor hun gift. In deze brief informeren wij hen ook over onze bestedingen.

Wij bedanken alle personen, bedrijven, kerkelijke instellingen, organisaties en anonieme donateurs, die ons hebben geholpen met een gift!

 

Wil je ons helpen?

Wij zijn ontzettend blij met initiatieven om geld in te zamelen voor ons hospice, zodat onze wensen in vervulling gaan en wij de faciliteiten voor onze gasten kunnen uitbreiden en/of verbeteren.
Wil jij ons helpen, dan kan dit door bijvoorbeeld:

  • Een sponsoractie te organiseren ten bate van Hospice Dignitas
  • Ter gelegenheid van een verjaardag of jubileum een gift te doneren aan Hospice Dignitas
  • In plaats van ….. een bedrag te schenken aan ons hospice.
  • Maatschappelijke steun
  • Een ander leuk idee om een bedrag bijeen te brengen

Wil jij ons hospice steunen en een speciale aktie organiseren, dan kun je ons dit laten weten door een email te sturen naar p.lisman@hospicedignitas.nl
of te bellen naar 0229  28 40 60.

Meer informatie over onze Stichting Vrienden van en IBANnummer vind je hier