Ons team

25 medewerkers en 95 vrijwilligers werken in ons hospice. Samen zetten wij ons met hart en ziel voor jou in.
Medewerkers
Verpleegkundigen, verzorgenden, interieurverzorger, financieel administratief medewerker, managementassistent, officemanager coördinator hospicezorg, coördinator vrijwilligers en directeur bestuurder.
Vrijwilligers
Zorgvrijwilligers, gastvrouwen of gastheren, vrijwilligers geestelijk welzijn, kookvrijwilligers, (Moes)tuinvrijwilliger, activiteitenvrijwilligers, interieur vrijwilligers en ondersteunende vrijwilligers.

Wil je ons helpen en vrijwilliger worden? 

Werken bij hospice Dignitas

Wij hebben op dit moment geen vacature.

Stagemogelijkheden

Verpleegkundige niveau 5
Dignitas biedt geïnteresseerde collega’s, studenten en leerlingen uit de regio de mogelijkheid om in het hospice stage te lopen. Hiervoor zijn verschillende mogelijkheden.

Opleidingsstage voor verpleegkundigen Deze stage is voor een langere periode en vormt onderdeel van een (vervolg)opleiding, zoals de opleiding tot verpleegkundige niveau 5. Tot juli 2021 is deze opleidingsstage bij ons ingevuld.

Huisarts (in opleiding)
Een dag meelopen in ons hospice geeft je een goede indruk van hoe onze zorg en aandacht voor de gast en zijn of haar naasten is. Merel Weel en Marjolein Bos, beide huisarts in opleiding hebben dit gedaan. De ervaring van Marjolein Bos kun je hier lezen.

Helaas is het momenteel vanwege het coronavirus en de preventieve maatregelen, die wij nemen om verspreiding van het virus te voorkomen, niet mogelijk om een dagje mee te lopen.

Maatschappelijke en/of snuffelstage
Het doel van deze stage is om jongeren tijdens hun schooltijd de mogelijkheid te bieden om buiten de school te leren en zodoende op een andere manier en in de praktijk kennis en ervaring op te laten doen in de samenleving. Deze ervaring  vergroot over het algemeen de betrokkenheid en verantwoordelijkheid. Momenteel zijn er vanwege het coronavirus geen mogelijkheden voor een maatschappelijke en/of snuffelstage in ons hospice.

Stage ervaringen

Mooie leerervaring HBO-V stagiaire
30 weken heeft Lucy Beerepoot in ons hospice stage gelopen. Lucy is een vlotte 3e jaars leerling HBO-V. Het is voor haar belangrijk praktijkervaring op te doen en dit is gekoppeld aan diverse leerdoelen. Wij zijn blij, dat wij haar deze ervaring bij Hospice Dignitas kunnen bieden.

Lucy heeft bij ons onder andere ervaring opgedaan in het maken van verpleegplannen, anamnese, klinisch redeneren. Ze heeft een case study gemaakt van een hoog complexe zorgvrager en zich meer verdiept in verpleegtechnische handelingen. In de laatste periode van haar stage heeft ze deelgenomen aan ethische discussies, multidisciplinair overleg en heeft zij zich verdiept in de wijze waarop veiligheidsmaatregelen worden getroffen (m.n. valpreventie) en dit onderbouwt a.d.h.v. wetenschappelijke literatuur.

Frija Prins, verpleegkundige bij Hospice Dignitas, heeft Lucy tijdens haar stage begeleid. “Lucy heeft niet alleen bij ons geleerd, maar wij ook van haar frisse blik en kijk op de zorg.”
Lucy: “Ik heb goed kunnen sparren met collega’s over vraagstukken, voelde mij (bijna) een teamlid door de betrokkenheid en begeleiding van mij tot beroepsprofessional. Mijn stage is ook door de school goed beoordeeld.”