Aanmelden voor opname

Iedereen die ongeneeslijk ziek is, kan zich aanmelden voor opname in het hospice. Wanneer je denkt aan een opname voor jezelf of een naaste, kun je contact opnemen met ons door te bellen naar: 0229 28 40 60.
Voor opname is een schriftelijke verklaring nodig van de huisarts of medisch specialist, waarin een levensverwachting van niet langer dan 3 maanden is aangegeven. De aanmelding voor een verblijf in het hospice gaat in overleg met jouw huisarts of specialist. Als je bent opgenomen in het ziekenhuis vindt opname plaats in overleg met de transferverpleegkundige.

Persoonlijk gesprek en rondleiding

Een van onze verpleegkundigen gaat graag met je hierover in gesprek en maakt als je dat wilt een afspraak voor een rondleiding in het hospice. Met als doel dat je een goed en vertrouwd beeld krijgt van het huis en de zorg en aandacht die er bij het hospice aan je geboden kan worden. Na afloop van de rondleiding krijgt je aanvullende informatie en wordt in overleg met je en jouw naasten besloten of er al wordt overgegaan tot aanmelding of dat er nog even gewacht wordt tot het moment dat opname wel gewenst is.

Opname

Er is over het algemeen geen wachtlijst voor opname. De enkele keren dat hier wel sprake van is, wordt in overleg met de aangemelde en diens naasten gekeken wat een goed alternatief of tijdelijke (tussen) oplossing kan zijn.