Missie

Hospice Dignitas levert kwalitatieve en passende (terminale) palliatieve zorg aan mensen, waar geen genezing meer mogelijk is, en hun naasten.

Visie

Hospice Dignitas is een vitale, dynamische en duurzame organisatie die de meest optimale persoonlijke, hoog kwalitatieve (terminale) palliatieve zorg levert in West Friesland. Wij staan midden in de maatschappij en zorgen voor een optimale verbinding tussen gast –verwanten – medewerker –vrijwilliger –zorgprofessionals/ organisaties en maatschappij; belangstellenden – donateurs. Formele en informele zorg gaan bij ons naadloos samen. Het hospice is de basis waar vanuit wij werken. Wij oriënteren ons op hoe wij onze unieke expertise kunnen inzetten voor een respijthuis, hospice zorg thuis en een expertisecentrum.

Onze kernwaarden

Er is samen met alle medewerkers en vrijwilligers een kernwaardenhuis gebouwd, waarin wij onze unieke, onderscheidende en basiskernwaarden hebben vastgelegd. De waarden uit de evaluaties van gasten en hun naasten zijn hier uiteraard ook in opgenomen. Onze kernwaarden zijn zeer belangrijk als drijfveer voor en richtinggevend aan onze zorgverlening, de organisatie en samenwerking met diverse organisaties, die van belang zijn voor de zorg van onze gasten.

Jezelf mogen zijn

is onze unieke kernwaarde. Wat ten diepste leeft bij jou in de laatste fase van jouw leven is leidraad. Jij voert de regie en wij ondersteunen jou daar waar nodig.

Sfeer en ruimte

zijn voor ons onderscheidende kernwaarden. Wij zorgen voor goede sfeer die positiviteit en rust uitstraalt. Op vele manieren bieden wij ruimte aan jou en jouw naasten; spiritueel, psychisch en sociaal. En ook fysiek met jouw eigen kamer, onze woonkamer en mooie tuin.

betrokkenheid en Deskundigheid

zijn de basis kernwaarden. Iedere medewerker en vrijwilliger is professioneel in haar of zijn handelen. Aandacht en betrokkenheid is de basis om aan jou goede zorg te kunnen geven.

 

Geschiedenis

Op 4 februari 2004 is Hospice Dignitas geopend en op 6 februari is de eerste gast ontvangen. Het ontstaan en de ontwikkeling van het hospice zijn alleen maar mogelijk geweest, dankzij de steun en financiële bijdrage van veel mensen uit de regio. De afgelopen jaren hebben wij meer dan 1.000 gasten mogen verzorgen, ondersteunen en begeleiden in de laatste levensfase.

Maatschappelijke verantwoording

Stichting Hospice Dignitas is een zelfstandige maatschappelijke zorgorganisatie. Vanuit deze verantwoordelijkheid zijn wij een officiële instelling in het kader van onder andere

  • Wet Toelating Zorginstellingen (WTZi)
  • Algemeen nut beogende instelling (ANBI).

Op basis van hiervan tref je hieronder gegevens die wij jaarlijks publiceren

In onze jaarverslagen geven wij een inhoudelijke terugblik op ons beleid. Wat hebben we bereikt en wat willen we nog verder verbeteren. De jaarrekening is onlosmakelijk onderdeel van dit inhoudelijke verslag; de hoofdlijnen van de jaarrekening zijn in dit verslag opgenomen. De totale jaarrekeningen en accountantsverklaringen zijn beschikbaar op www.jaarverslagenzorg.nl.