Altijd al eens binnen willen kijken?

De huidige verspreiding van het coronavirus zorgt ervoor dat wij op dit moment ons hospice niet kunnen open stellen voor belangstellenden.

Wij hopen dat er op 1 februari 2022 weer een Wees Welkom kan zijn. Dit doen we dan op een kleinschalige en persoonlijke wijze. We geven een rondleiding door ons huis, waarbij we laten zien hoe onze gasten wonen en vertellen hoe wij, medewerkers en vrijwilligers, aan mensen in de laatste levensfase zorg en aandacht geven.

Om te voorkomen dat het coronavirus (COVID-19) zich verspreidt, is het verplicht om tijdens de rondleiding een mondkapje te dragen ter bescherming van onze kwetsbare gasten. Daarnaast vinden we het belangrijk dat je je aan onze preventieve maatregelen houdt, welke je in ons “bezoekersbeleid Wees Welkom” kunt lezen.

Planning Wees Welkom
  • Dinsdagavond 1 februari om 19:30 uur

Aanmeldeninfo@hospicedignitas.nl of 0229 28 40 60. De bijeenkomst is gratis

Rondleiding toekomstige gasten

Een persoonlijke rondleiding voor onze toekomstige gasten en/of hun naasten is wel mogelijk. Dit kan worden afgesproken met onze coördinator hospicezorg. Op onze pagina aanmelden vind je hierover meer informatie.