Zorg

De kosten voor de zorg door verpleegkundigen en verzorgenden in Hospice Dignitas worden vergoed uit de zorgverzekeringswet of uit de wet langdurige zorg.

Zorgverzekeringswet
De palliatief terminale zorg (de verpleging en verzorging) wordt betaald door de zorgverzekeraar vanuit de basisverzekering.
Hospice Dignitas heeft voor 2020 met vrijwel alle zorgverzekeraars in Nederland overeenkomsten gesloten om de geleverde zorg rechtstreeks te kunnen declareren. Dit zijn:

AchmeaDe Amersfoortse,  Delta LloydFBTOInterpolis IZAIZZONVZ ,  UnivéVGZZekurZorg en zekerheidZilveren Kruis,  Menzis,  Multizorg,  DSW,  Caresq, De Friesland Zorgverzekeraar en CZ

Mocht je meer informatie willen hebben, neem gerust contact op met Armel of Ingeborg, coördinatie hospicezorg. Telefoonnummer: 0229 28 20 74

Wet Langdurige zorg
Mensen met een blijvende zorgvraag krijgen de zorg vergoed vanuit de Wet Langdurige Zorg. Het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) indiceert welke zorg iemand nodig heeft. De patiënt krijgt dan een zorgprofiel op basis waarvan hij/ zij de zorg ontvangt. Een inkomensafhankelijke bijdrage kan van toepassing zijn. Meer informatie kun je vinden op onderstaande websites:
https://www.zorgwijzer.nl/faq/wlz
https://www.ciz.nl/

 

 

Verblijf

Voor het wonen in ons hospice brengen wij een eigen bijdrage van € 35,00 per dag in rekening. Deze kosten betreffen het gebruik van de eigen kamer met badkamer en diverse voorzieningen zoals bijvoorbeeld het wassen van beddengoed, gebruik hoog laag bed en het nodige onderhoud. De factuur hiervoor wordt maandelijks opgesteld en gestuurd aan de gast en/of naasten.

Heb je een aanvullende zorgverzekering bij een zorgverzekeraar, dan is het goed om na te kijken of deze kosten voor verblijf ook vergoed worden. Door een aantal zorgverzekeraars worden deze kosten gedeeltelijk of geheel vergoed. Daarvoor kun je het beste contact opnemen met jouw eigen verzekeraar om dit te regelen.

 

Na het overlijden

Laatste zorg en opbaren kan worden vergoed uit een uitvaartverzekering. Raadpleeg daarvoor de polis met voorwaarden. Indien dit wordt vergoed kunnen wij, als service aan onze gast en naasten, de kosten rechtstreeks factureren aan diegene die de uitvaart verzorgt.

Laatste zorg
De laatste zorg betreft het wassen en aankleden van de gast na het overlijden.
Wordt dit verzorgd door:

  • familie of naasten; geen kosten
  • verpleegkundigen/verzorgenden van het hospice;  € 110,=

Opbaring
Het is mogelijk om na het overlijden op de gastenkamer te blijven en opgebaard te worden totdat de condoleance of uitvaart plaatsvindt.
De kosten hiervan zijn € 110,- per dag.