Hieronder geven we je een korte toelichting op ons overzicht: “kosten zorg en diensten”.

Gast

Zorgkosten

De kosten voor de zorg door verpleegkundigen en verzorgenden in hospice Dignitas worden vergoed uit de zorgverzekeringswet of uit de wet langdurige zorg.

Zorgverzekeringswet
De palliatief terminale zorg (de verpleging en verzorging) wordt betaald door de zorgverzekeraar vanuit de basisverzekering.
Hospice Dignitas heeft voor 2020 met alle zorgverzekeraars in Nederland overeenkomsten gesloten om de geleverde zorg rechtstreeks te kunnen declareren. Dit zijn: AchmeaDe Amersfoortse,  Delta LloydFBTOInterpolis IZAIZZONVZ ,  UnivéVGZZekurZorg en zekerheidZilveren Kruis,  Menzis,  Multizorg,  DSW,  Caresq, De Friesland Zorgverzekeraar en CZ

Wet Langdurige zorg
Mensen met een blijvende zorgvraag krijgen de zorg vergoed vanuit de Wet Langdurige Zorg. Het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) indiceert welke zorg iemand nodig heeft. De patiënt krijgt dan een zorgprofiel op basis waarvan hij/ zij de zorg ontvangt. Een inkomensafhankelijke bijdrage kan van toepassing zijn. Meer informatie kun je vinden op onderstaande websites:  https://www.zorgwijzer.nl/faq/wlz of https://www.ciz.nl/

Verblijf

Voor jouw verblijf brengen wij een eigen bijdrage in rekening.

Deze kosten betreffen het gebruik van jouw eigen kamer met badkamer en diverse voorzieningen, zoals bijvoorbeeld; het wassen van beddengoed, gebruik hoog laag bed, gebruik van TV en internet en het nodige onderhoud van de kamers.

Heb je een aanvullende zorgverzekering bij een zorgverzekeraar, dan is het goed om na te kijken of deze verblijfskosten ook vergoed worden. Een aantal zorgverzekeraars vergoeden deze kosten geheel of gedeeltelijk. Je kunt het beste contact opnemen met jouw eigen verzekeraar om dit te regelen.

Kleding wassen

Incidenteel en op verzoek is het mogelijk dat wij tegen een vergoeding jouw kleding wassen.

Na het overlijden

Laatste zorg en gebruik van de kamer voor kan worden vergoed uit een uitvaartverzekering. Raadpleeg daarvoor de polis met voorwaarden of bespreek dit met de uitvaartverzorger. Indien dit wordt vergoed kunnen wij, als service aan onze gast en naasten, de kosten rechtstreeks factureren aan diegene die de uitvaart verzorgt.

Laatste zorg

De laatste zorg betreft het wassen en aankleden van de gast na het overlijden. Indien de familie dit zonder hulp van de verpleegkundige van ons hospice doet dan zijn er geen kosten aan verbonden. Het gebruik van de “laatste zorg koffer” brengen wij ook niet in rekening.

Indien de verpleegkundige van ons hospice de laatste zorg uitvoert of de familie hierbij assisteert zijn er kosten aan verbonden.

Gebruik van de kamer voor opbaren

Het is mogelijk om na het overlijden op de eigen gastenkamer te blijven en opgebaard te worden totdat de condoleance of uitvaart plaatsvindt. De uitvaartondernemer is verantwoordelijk voor de zorg van de overledene tijdens de opbaring. Voor opbaring op bed kan kosteloos gebruik worden gemaakt van het bed.

De benodigde koeling wordt door de uitvaartondernemer verzorgd en hier kunnen kosten aan verbonden zijn die de uitvaartonderneming in rekening brengt.

Naaste

In overleg met onze verpleegkundige kun je als naaste van de gast mee-eten, overnachten of waken.

Mee-eten

Het is voor jou als naaste van de gast mogelijk om tegen een vergoeding een warme avondmaaltijd te nuttigen.

Overnachten

Het is voor jou als naaste van de gast mogelijk om te overnachten. Dit kan bij de gast op de kamer. Ook is onze familiekamer daarvoor ’s nachts beschikbaar; overdag moet deze kamer weer beschikbaar zijn. Het bedrag dat wij hiervoor in rekening brengen is inclusief het mee eten met de warme avond maaltijd en een ontbijt;  ook als je hier geen gebruik van maakt.

Waken

In geval van waken geldt de bovenstaande regeling van overnachten niet. Als jij als naaste blijft waken, is dat kosteloos; voor de warme avondmaaltijd wordt wel een vergoeding gevraagd.

Factuur

De factuur voor bovenstaande zorg en diensten wordt maandelijks verstuurd door de financieel administratief medewerker aan de gast of de contactpersoon die ons gastzorgdossier is opgenomen.

Bel ons gerust

Mocht je meer informatie willen hebben, neem gerust contact op met Armel of Ingeborg, coördinatie hospicezorg. Telefoonnummer: 0229 28 20 74