Op  dinsdag 11 januari 2022 vond de audit van ons PREZO keurmerk hospicezorg plaats. Een onafhankelijk auditteam van Perspekt heeft beoordeeld of wij voldoen aan het wegingskader van PREZO Hospicezorg. Zij zijn tot het besluit gekomen dat we dat zeker doen!

Wat houdt een Prezo audit in?

Een Prezo audit is als het maken van een fotoreportage waarin de kwaliteit van zorg wordt vastgesteld. Het auditteam haalt verhalen op uit de praktijk over waarden, regels en dilemma’s. Door te observeren, in gesprek te gaan met gasten, naasten, medewerkers, vrijwilligers en bestuur én instrumenten zoals zorgdossiers, beleidsplan, verbeterplan te analyseren hebben ze een goed beeld gekregen waar wij als organisatie (voor) staan.

Meer info over PREZO hospicezorg en het kwaliteitsinstituut Perspekt vind je hier. 

Dankjewel

Wij bedanken alle betrokkenen die een bijdrage hebben geleverd aan deze audit en het behalen van dit mooie resultaat.

Armel, Ingeborg, Yvette en Ingrid, beleidsteam hospice Dignitas